תמר והארנב

תָּמָר רָאֲתָה אַרְנָב.

הָאַרְנָב הָיָה קָטָן.

הָאַרְנָב הָיָה לָבָן.

הָאַרְנָב רָאָה אֶת תָּמָר ופָּחַד.

הָאַרְנָב פָּחַד וּבָרַח.

הָאַרְנָב בָּרַח וְרָץ לַאֲגַם.

תָּמָר קָרְאָה לָאַרְנָב

נָתְנָה תָּמָר לָאַרְנָב חָסָה

הָאַרְנָב חָזַר וְאָכַל.

תָּמָר שָׂמְחָה.