מה קרה לברק


מָה קָרָה לְבָּרָק?


בָּרָק לֹא קָם

בָּרָק לֹא קָרָא לְאַבָּא

בָּרָק רַק לְחָשׁ: אַבָּא...

לַבָּרָק רַק קַר

מָה קָרָה לְבָּרָק?