חשבון ועודמשחקים אינטראקטיביים להורדה

יש להמתין בסבלנות עד להורדת המשחק לתחתית הדף ואז לחצו לפתיחתו


החתול כמה יש עד 5

כמה יש- עד 5

כמה יש - עד 10

הדייג- ועוד 1

הדייג- פחות 1

גדול קטן שווה

הצב- מספרים, מי חסר?