פעילויות לגן


הספר החדש שלי במחיר השקה


פילוני נולד צולע למשפחה אהובה . בסיפור מתוארים הקשיים החברתיים ותחושת השונות שחש פילוני עקב קשייו והדרך המיוחדת שמצא כיצד להתמודד. באמצעות דמותו של פילוני, הילד הקורא מקבל כלים ודרכי התמודדות. כמו כן, הוא לומד לקבל את השונה ממנו.


הספר מזמן פעילויות לילדי הגן.

גננות מספרות שהילדים ממש אוהבים את הסיפור

מזדהים עם פילוני ומפתחים שיח.


פרטים בקישור

פיל אחר - פרטים לרכישה