דג זהב


גִלְעָד הָלַךְ לְאַבָּא וְאָמַר:

אַבָּא, אֲנִי צָרִיךְ דַּג זָהָב קָטָן.

שָׁאַל אַבָּא: לָמָּה דָּג זָהָב?

עָנָה גִלְעָד: דָּג זָהָב מַגְשִׁים מִשְּׁאָלָה.

שָאַל אַבָּא: מָה הַמִּשְׁאָלָה?

עָנָה גִלְעָד: מִשְׁאָלָה לאׁ מְגַלִּים.