אותיות דגושות - רפות


משחק להבחנה שמיעתית וחזותית בין האותיות הדגושות והרפות.


Comments