החתול והכלב - שלי מנביץ כתה ג בי"ס הצבי ישראל

חתול
הוא חיה עם ציפורנים ושפם שאוכלת בשר .
כלב
הוא חיה הנאמנה לאדם ואוכלת כמעט כל דבר.
החתול והכלב חיות בית חברותיות ואפשר לגדל אותם.

Comments