במבה חולה - שירה נמרי- כתה ג בי"ס הדר

היה היתה ילדה שקראו לה יסמין.
היתה לה כלבה בשם במבה. יום אחד במבה הרגישהלא טוב.
שאלה יסמין: מה קרה?
אבא אמר שצריך לקחת את במבה לוטרינר. הוטרינר בדק את במבה ואמר שצריך לתת לה תרופות כדי שתבריא.
יסמין טיפלה בבמבה ונתנה לה תרופה. בסוף במבה הבריאה.

Comments