הציפור - צוף פסח כתה א2 בי"ס שרת

היה היתה ציפור קטנה שאהבה לאכול תולעים.

יום אחד ראתה הציפור תולעת ורצתה לאכול אותה,

אך התולעת הקטנה אמרה: אל תאכלי אותי.

הציפור שאלה: למה?

אמרה התולעת כי היא צריכה עוד קצת חיים.

ומה המוסר השכל? 

גם אתם מאוד רוצים משהו, חשוב להתחשב באחרים ולוותר.

Comments