מעשה שקרה - רון ביטן כתה ג פינסקר

יום אחד הלך רון לבית הספר. הוא יצא עם האח שלו מהבית בשעה שבע ורבע. לפתע, כשהם הלכו לבית הספר, איש דמיוני קשר אותם ושאל איך מגיעים לבית ספר גורדון. רון והאח שלו אמרו שהם לא יודעים. האיש השאיר אותם קשורים במקלט. הם צעקו ולבסוף איש אחד הציל אותם. רון והאח שלו היו מאושרים ולמדו לא לדבר עם אנשים זרים. 

Comments