היונה - אורי שטיין כתה א בי"ס מדעים

פעם היתה יונה לבנה והיא לא מצאה את הקן שלה.

היא חיפשה וחיפשה ולא מצאה.

עד שפתאום הגיע הערב והיונה אמרה: "אוי לא".

היא הגיעה לעץ ופתאום ראתה עליו את הקן שלה.

Comments