הכדור הנעלם - עומר הוליביה כיתה א3 בי"ס יפה נוף

הכדור הנעלם

ילדים ירדו להפסקה עם כדור.

פתאום הכדור קיפץ מעבר לשער.

איש ראה את הכדור והחזיר את הכדור לבית ספר. 

הכדור נמצא והילדים שמחו.Comments