תקוע על אי בודד -ניצן כהן מכיתה ה2 מביה"ס רבין בכפר תבור

אוניה אחת הפליגה בים ובעקבות סערה, היא התרסקה על הסלעים. אחד מהספנים הצליח להינצל בכך שנסחף לאי בודד. הוא חיפש אוכל ולא מצא, ולכן ישב וחשב איך להשיג אוכל. הוא החליט לנסות ולדוג דגים. לכן, לקח ענף ארוך וענף קצר. מהענף הקצר הכין קרס ומהענף הארוך הכין מוט לחכה. הוא מצא תולעים באדמה והשתמש בהן לפיתיון. הוא הצליח לדוג שלושה דגים. לאחר מכן, ניסה להדליק אש עם אבנים אך לא הצליח לעשות זאת בפעם הראשונה. אבל בפעם השנייה הוא הצליח ובישל על האש את הדגים ואכל אותם 

Comments