הברק והרעם - עלמה חן כיתה ב1 בי"ס קציר

ביום חורפי היתה סערה. השמיים היו אפורים.  העננים שיחקו בכדורגל. העננים התנגשו והיה רעש מחריש אוזניים.

 הילדים פחדו ורצו להורים. כל הילדים הבוגרים גם פחדו. פתאום העננים רבו ביניהם. הברק האיר את הרקיע והרעם הבהיל את הילדים. הם התחבאו מתחת לשמיכה של ההורים.

פתאום הופיעה קשת צבעונית ויפהפיה. היא האירה את הרקיע וגרשה את העננים האפורים. השמש יצאה בחיוך גדול וקראה לילדים לצאת  החוצה. הילדים שיחקו בשמחה.

 

Comments