אדם והתיבה - מינה פירון כיתה א4 בי"ס יובלים

היה היה פעם איש זקן ושמו אדם. אדם האמין באלוהים ואלוהים אמר לו יש אנשים רעים פה. צריך שתיקח את בני ישראל למקום אחר. ואדם שאל: איך אני אקח את בני ישראל? ואלוהים אמר: בנה תיבה לחיות ולבני ישראל. ואדם אמר טוב. והתחיל לבנות. ושסיים אמר לאלוהים: אלוהים מה עם כל החיות? כבר סיימתי. ואלוהים אמר: עוד מעט אני אשלח מבול אל כל האנשים הרעים. אז לקח אדם את החיות ואת בני ישראל ואז כמו שאמר ירד מבול וכולם עלו זוגות זוגות.

Comments