נימי הילד מאת אריאן לוזדן כתה א' בית ספר עומר

היה היה ילד בשם נמרוד. 
כולם קראו לו נימי 
כי לא היה להם זמן לקרוא לו נמרוד.
אבא ואמא של נמרוד היו מאד עסוקים
לכן הם קרא לו בדרך כלל נימי נו-כבר.
לנימי יש אחות בשם ציפורה.
רק היא קראה לו נמרוד.


Comments