דניאל נפלה - יהונתן סולל כיתה א3 בי"ס אשכול

דניאל רצה בגן ונפלה לשיח קוצים. 

אמא טיפלה בדניאל ואמרה לה 

שהפצע יעבור תוך שבוע. 

אבא אמר שהפצע יעבור תוך חודש. 

אמא ואבא התווכחו ונפלו 

לשיח הקוצים יחד עם דניאל.

Comments