איך לעצור את זזה - דניאל עזימי כתה ד בית ספר ארלוזורוב

זזה קמה בבקר ומתחילה לזוז

היא מתרוצצת מחדר לחדר טסה מפינה לפינה ומרעישה רגע היא פה-רגע היא שם .

זזה שרה בקול רם ; '' זזה פלום זזה פלם,

זזה היתה פה והופ

היא כבר שם.''

החברות של זזה מסובבות את הראש מצד-לצד.

מסתובב להן הראש.

כואב להן הצואר

Comments