טיול בגשם- בת שבע יוז כיתת אמרים בית ספר ארבל

לפני שנים רבות היו שני ילדים שיצאו לטיול. החל לרדת גשם והילדים בכו והלכו הביתה. אמא שאלה: למה אתם בוכים? הם אמרו לה: אנחנו רצינו ללכת לטיול וירד גשם.

Comments