אַבָּא בָּא לַיָּם

אַבָּא בָּא לַיָּם.

אַבָּא קָרָא: בָּרָק אַתָּה בָּא?

אָמְרָה תָּמָר:

בָּרָק לאׁ בָּא לַיָּם

לָמָּה בָּרָק לאׁ בָּא?

בָּרָק לאׁ קָם.

אַבָּא אָמַר:

רַק תָּמָר קָמָה,

תָּמָר בָּאָה לַיָּם.
 ©
 כל הזכויות שמורות לחגית אמסטרדם פרנקל

Comments