הַנָּחָשׁ

אַבָּא בָּא לַנַּחַל       

אַבָּא רָאָה נָחָשׁ.

הַנָּחָשׁ נָח.

הַנָּחָשׁ לָחַשׁ שְׁ שְׁ שְׁ

אַבָּא לָקַח אַלָּה.

הַנָּחָשׁ רָאָה אַלָּה.

הַנָּחָשׁ בָּרַח.


הַנָּחָשׁ בָּרַח.

 ©
 כל הזכויות שמורות לחגית אמסטרדם פרנקל


Comments