הַמַּתָּנָה

הַמַּתָּנָה

בָּרָק בָּא וְרָאָה מַתָּנָה.

מַה בַּמַּתָּנָה? שָׁאַל בָּרָק אֶת שַׁחַר.

שַׁחַר לֹא עָנָה. שַׁחַר רַק שָׁרַק.

בָּאָה תָּמָר וְלָקְחָה אֶת הַמַּתָּנָה.

מַה בַּמַּתָּנָה?  שָׁאָל בָּרָק אֶת תָּמָר.

הַמַּתָּנָה לְאַיָּלָה אָמְרָה תָּמָר.

צָחַק בָּרָק אָמַר:

אַיָּלָה לֹא בָּאָה, הַמַּתָּנָה בָּאָה אֶל אַיָּלָה Comments