משחקים אינטראקטיביים לחגי תשריחגי תשרי - צליל פותח
מציאת מילים חורזות


חגי תשרי- התאמת מילה לתמונה
כמה דמויות יש בכל סוכה- התאמת כמויות 0-5סוכות- צליל פותח


Comments