משחקים אינטראקטיביים - אות פותחת ואות סוגרת

מציאת אות פותחת במילה

מציאת אות פותחת לפי תמונה


מציאת אות סוגרת במילה

מציאת אות פותחת
התאמת אות פותחת במילה

התאמת אות פותחת למילה
התאמת אות סוגרת במילה

התאמת אות סוגרת במילה


Comments