משחקי התאמה אינטראקטיביים במגוון נושאים

התאמת כמות לסיפרה

Embed gadget


תרגילי חיבורעד 5

תרגילי חיבור עד 6


תרגילי חיבור עד 10

תרגילי חיבור עד 10

התאמת תמונות לפי צליל פותח זהה

Embed gadget
מיון לקבוצות: פירות וירקות

Embed gadget

Comments