השופר

החל מחודש אלול, נהוג לתקוע בשופר. השופר עשוי מקרן של איל וכשנושפים בו בחוזקה- הוא משמיע קול. השופר הפך לסמל החשוב ביותר של ראש השנה ויום כיפור.

ומה משמעות שמו של השופר? יש האומרים כי שמו של השופר נבחר מאותיות ש.פ.ר מלשון לשפר את מעשינו. המילה שופר מזכירה את המילה שיפור ותקיעתו של השופר מזכירה לנו כי עלינו לשפר את מעשינו במעשים טובים ובהתנהגות לקראת יום הכיפורים.

בעבר היו לשופר שימושים רבים. הוא שימש להעברת מסרים.  היו תוקעים בו לאסוף את העם, לעוררם למלחמה או להרתיע את האויב.  השופר שימש גם כשרצו להמליך מלך חדש וכן גם בחגים השונים.

יותר מכל קשור שמו של השופר לראש השנה וליום הכיפורים. יש האומרים שקול השופר מעורר רחמי שמים. במסכת ראש השנה כתוב: אמר הקדוש ברוך הוא: "תִּקְעו לְפָנַי בשופר של איל,כדי שאזכור לכם עקידת יצחק בן אברהם, וּמַעַלֶה אני עליכם כאילו עקדתם עצמכם לפני"

לפי המסורת - כאשר עקד אברהם את בנו יחידו על גבי המזבח, ציווה לו אלוהחם להקריב תחת בנו את האיל. קול השופר העשוי מקרן האיל מזכיר לנו את מסירות נפשו של אברהם. כמו כן, הוא מלמד אותנו לגלות נכונות זהה למסור את עצמנו למען הבורא. במעשים אלו שלנו יזכור אותנו האלוהים לטובה.

נהוג להשמיע בשופר שלושה מיני קולות:

תקיעה- קול ארוך, הנמשך שניות אחדות.

שברים- שלושה קולות קצרים, הנמשכים כאורך קול התקיעה.

תרועה- תשעה קולות קטועים, שגם הם נמשכים כאורך קול התקיעה.

 

 


©
 כל הזכויות שמורות לחגית אמסטרדם פרנקל


Comments