מתחילים באות

ניתן למצוא כאן מצגות אינטראקטיביות 
המיועדות לשלב הראשון של רכישת הקריאה.