יום העצמאות חומרי למידה

סיפורים 
דרך אל הדגל חגית פרנקל.pdf

הדרך אל הסמל חגית פרנקל.pdf

הדרך אל ההמנון חגית פרנקל.pdf

סיפור עצמאות - אינטראקטיבי חגית פרקנל.pptx

כט בנובמבר יום הולדת מיוחד- חגית פרנקל.doc

יום העצמאות הגיע ראשית קריאה חגית פרנקל.pdf

יֵש לִי דֶּגֶל קָטָן חגית פרנקל.pdf

מחר יום הולדת למדינה ראשית קריאה חגית פרנקל.pdf

למי חוגגים יום הולדת חגית פרנקל.pdf

סמל מדינת ישראל לראשית קריאה חגית פרנקל.pdf

סיפורים ועבודה ראשית הקריאה חגית פרנקל.doc

הדגלים קמץ חולם חיריק חגית פרנקל.pdf

יום העצמאות- חצרונית.doc

עיתון ידיעות של 1948 - חגית פרנקל.doc

יום העצמאות קלוז חגית פרנקל.doc


לגיל הרך