במעגל השנה‏ > ‏פורים‏ > ‏

פורים - קבצים להורדהאני_אוהב_מאד_את_פורים_חגית_פרנקל.zip + תוכנית לימודים.doc

פוסטר פורים- חצרונית.doc

איזו מילה מתחילה כמו...חגית פרנקל.ppt

במה מתחילה המילה חגית פרנקל.doc

הקף צליל פותח לכל מילה חצרונית.doc

התאימו תמונה לאות חגית פרנקל.doc

יחיד רבים לפורים חגית פרנקל.ppt

כמה_צלילים_שומעים_חגית_פרנקל.doc

כמה_צלילים_שומעים_המשךחגית_פרנקל.doc

מה מסתתר מאחורי האות- חצרונית.ppt

מילים למשחקי מסלול לפורים חצרונית.doc

מסלול אוזן המן חצרונית.ppt

מסלול הליצן חצרונית.ppt

משחק זכרון לפורים צלליתלתמונה-חצרונית.ppt

משחק זכרון מילה תמונה חצרונית.ppt

התאמת כמות למספר ליצנים חגית פרנקל.doc
 
פורים גן כמויות עד 7חגית פרנקל.ppt

פורים גן כמויות חגית פרנקל.ppt

פורים גן באיזו אות מתחילה המילה.ppt

פורים א במה מתחילה המילה חגית פרנקל.ppt

פורים א מהו המשפט המתאים חגית פרנקל.ppt


Comments