חריזה

מצאו והתאימו לכל מילה את המילה החורזת 

Comments