מצגות להורדה מהי האות -

המצגת יורדת לאט- נא להתאזר בסבלנות
מהי האות המתאימה1 


Comments